Czym jest podatek liniowy i czy się opłaca? | INFI

Czym jest podatek liniowy i czy się opłaca?

Czym jest podatek liniowy i czy się opłaca?

paź 5, 2022 | jednoosobowa działalość, Księgowość, Podatki, Prawo

Czym jest podatek liniowy i czy się opłaca?

Rozpoczynasz własną działalność gospodarczą i chcesz wybrać dla siebie najkorzystniejszą formę opodatkowania? Chcesz zmienić sposób płacenia podatków na zasady podatku liniowego? Sprawdź, co musisz wiedzieć, aby nie popełnić żadnego błędu i dowiedz się na jakich zasadach działa podatek liniowy. 

Czym jest podatek liniowy?

Podatek liniowy należy do jednej z wielu form opodatkowania dochodu przedsiębiorców, prowadzących działalność gospodarczą. Obok niego znajduje się również:

  • podatek dochodowy na zasadach ogólnych – skala podatkowa,
  • zryczałtowane formy opodatkowania – ryczałt od przychodów ewidencjonowanych i karta podatkowa. 

Podatek liniowy – dla kogo?

Podatek liniowy może dotyczyć osób, które prowadzą działalność gospodarczą samodzielnie, jak i tych, którzy zdecydowali się na posiadanie statusu wspólnika w spółkach. Rodzaj opodatkowania należy wskazać na samym początku zakładania firmy. Jeśli ma być ono inne niż to, na zasadach ogólnych według skali podatkowej, to należy złożyć odpowiednie oświadczenie, będące aktualizacją CEIDG-1. Należy wiedzieć, że korzystanie z podatku liniowego zobowiązuje do rezygnacji z takich korzystnych rozwiązań, jak:

  • kwota wolna od podatku,
  • odliczenia od dochodu (w tym darowizn),
  • odliczenia od podatku (również ulgi na dzieci),
  • możliwości wspólnego rozliczania z małżonkiem. 

Ile wynosi podatek liniowy?

Podatek liniowy jest dość specyficzną formą opodatkowywania, jego stawka jest stała i wynosi ona 19 procent. O tej zasadzie należy pamiętać podczas wyboru formy opodatkowania. Procent ten nie ulegnie bowiem zmianie, nawet jeżeli dochód firmy będzie bardzo niski. Źle wybrana forma może przyczynić się do sporych zaległości finansowych ze strony przedsiębiorcy, zwłaszcza na samym początku jego działalności. Należy jednak pamiętać, że jednolita stawka podatkowa nie zwiększy się, co może być korzystne w przypadku, gdy dochody są bardzo wysokie. 

Podatek liniowy czy progresywny?

Skala podatkowa, która jest podstawową formą opodatkowania dla każdego przedsiębiorcy, który nie wykaże chęci jego zmiany, jest zamiennie nazywana podatkiem progresywnym. Wielu przedsiębiorców zastanawia się nad tym, która forma – podatek liniowy czy progresywny – będzie dla nich na danym etapie prowadzenia działalności gospodarczej najbardziej opłacalny. Ogromny wpływ na wybór odpowiedniego opodatkowania ma wysokość dochodów generowanych przez dane przedsiębiorstwo. W przypadku, gdy są one niskie, to zdecydowanie bardziej opłacalną formą jest podatek progresywny. Jeśli dana działalność generuje wysokie zyski, to korzystną opcją jest wybór podatku liniowego. Dzięki tym zasadom przedsiębiorcy są w stanie utrzymać swoje przedsiębiorstwa w prawidłowej kondycji, a także przyczynić się do zwiększenia korzyści.

Kiedy warto rozważyć przejście na podatek liniowy?

W momencie, gdy przedsiębiorstwo zaczyna bardzo dobrze prosperować, a jego zyski wzrastają, warto rozważyć zmianę podatku z progresywnego na liniowy. W pierwszym z nich w przypadku, gdy dochody przekraczają kwotę 120 000 złotych, to stawka podatku wzrasta z 12 do 32 procent. 

Podatek liniowy – jak liczyć?

Aktem prawnym, który reguluje wszelkie zasady korzystania z podatku liniowego, jest tzw. ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 roku. Podatek przy tej wybranej formie opodatkowania jest naliczany od osiąganych dochodów, które stanowią kwotę, jaką daje pomniejszenie przychodów o koszty związane z prowadzeniem działalności. Tak, jak wskazano wyżej, stawka podatku wynosi 19 procent. Oznacza to, że aby go obliczyć, należy pomnożyć podstawę opodatkowania przez 0,19. Warto wiedzieć, że kwotę podatku można zmniejszyć o składki na ubezpieczenie zdrowotne. Część przedsiębiorców decyduje się również na przekazanie 1 procenta na wybraną organizację pożytku publicznego. 

Podatek liniowy – do kiedy zgłosić?

Wybór opodatkowania liniowego odbywa się na takiej samej zasadzie, jak w przypadku każdej innej formy płacenia podatków. Dzieje się to na etapie składania wniosku CEIDG-1, który ma na celu rejestrację działalności gospodarczej. W przypadku, gdy przedsiębiorca zdecyduje się na zmianę formy opodatkowania, może zrobić to w trakcie roku podatkowego. Niezbędne jest jednak złożenie odpowiedniego oświadczenia. Osoby, które chcą dokonać zmiany, mają taką możliwość do 20. dnia miesiąca, który następuje po miesiącu, w którym osiągnięty został pierwszy przychód. Osoby, które rozliczają się na zasadach podatku liniowego, mają obowiązek złożyć formularz PIT-36 do dnia 30 kwietnia następnego roku. 

Co wyklucza podatek liniowy?

Chcąc skorzystać z podatku liniowego, należy upewnić się, że jest to w ogóle możliwe. W przypadku, gdy przedsiębiorca świadczy usługi na rzecz teraźniejszego bądź byłego pracodawcy, to nie ma on możliwości wyboru opodatkowania w tej formie. Jednostka nie może skorzystać z podatku liniowego, jeśli jej usługi pokrywają się z działaniami, które są wykonywane w ramach umowy o pracę w tym samym roku podatkowym.