Formy opodatkowania w Polsce | INFI

Formy opodatkowania w Polsce

Formy opodatkowania w Polsce

paź 20, 2022 | jednoosobowa działalość, Księgowość, Podatki, Prawo, Urząd Skarbowy

Formy opodatkowania w Polsce

 

Wybór formy opodatkowania jest jednym z najważniejszych, o ile nie najważniejszym, etapów przy zakładaniu działalości gospodarczej. Odpowiednie wybór pozwoli nie tylko na płynne zarządzanie i planowanie finansów firmy, ale także będzie sprzyjać jej rozwojowi. Z tego powodu, w niniejszym wpisie, postanowiliśmy nieco przyjrzeć się dostępnym formom opodatkowania biznesu w Polsce.

 

Jakie formy opodatkowania dla JDG wyróżniamy w Polsce?

 

W polskim systemie podatkowym wyróżniamy następujące formy opodatkowania:

  • opodatkowanie na zasadach ogólnych
  • podatek liniowy
  • ryczałt

Wybór formy opodatkowania w przypadku działalności gospodarczej deklarujemy już na etapie rejestracji działalności na druku CEIDG-1 (wniosek o wpis do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej). Poszczególne formy opodatkowania różnią się od siebie przede wszystkim stawkami oraz podstawą do ich naliczania.

 

Opodatkowanie na zasadach ogólnych

 

Wciąż najpopularniejszą i najczęściej wybieraną formą opodatkowania w Polsce jest opodatkowanie na zasadach ogólnych. Nie ulega wątpliwości, że najczęściej jest to najkorzystniejsza pod względem fiskalnym forma opodatkowania dla najmniejszych firm, których dochody roczne nie przekraczają 120 000 zł.

Analizę tej formy opodatkowanie należy rozpocząć od określenia stawki podatku oraz podstawy jego naliczania. W przypadku opodatkowania na zasadach ogólnych podatek naliczany jest od dochodu, nie przychodu. Zatem przychód minus koszty równa się dochód. Jest to tzw. podatek progresywny, ponieważ wysokości stawki podatku dochodowego zależna jest od wysokości osiąganych dochodów.  

Jeżeli nasze dochody nie przekroczą kwoty 120 000 zł netto rocznie – stawka podatku dochodowego wyniesie 12%. W przypadku, gdy nasze dochody będą wyższe – od każdej zarobionej złotówki powyżej kwoty 120 000 zł zapłacimy tzw. podatek dla najbogatszych, a więc podatek w wysokości 32% od wypracowanego dochodu. Jest to najwyższa stawka podatku w polskim systemie podatkowym. Jak widać zatem jest to forma opodatkowania przeznaczona dla firm, które dopiero zaczynają prowadzenie biznesu, generują spora ilość kosztów lub nie osiągają wysokich dochodów.

 

Podatek liniowy

 

Przedsiębiorcom, którzy w dalszym ciągu chcą rozliczać się z podatku dochodowego, płacąc podatek od dochodu, a których dochody przekraczają kwotę 120 000 zł rocznie z pomocą przychodzi podatek liniowy. Podatek liniowy pozwala płacić podatki uzależnione od dochodu, nie przychodu. Stawka podatku liniowego jest wyższa niż pierwszy próg podatkowy w przypadku zasad ogólnych: 19%. Podatek ten nie jest jednak podatkiem progresywnym. Jak sama nazwa wskazuje podatek liniowy jest stały – niezależnie od wysokości osiągniętych przez podatnika dochodów.

 

Ryczałt

 

Zarówno w przypadku rozliczania się w oparciu o zasady ogólne i podatek liniowy, przedsiębiorca płaci podatek uzależniony od wysokości osiąganych dochodów. W przypadku ryczałtu stawka podatku określana jest na podstawie rodzaju prowadzonej działalności oraz wysokości przychodu. To rozwiązanie szczególnie korzystne dla firm, które nie generują dużych kosztów. 

Z opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych mogą skorzystać:

  • osoby fizyczne osiągające przychody z działalności gospodarczej
  • przedsiębiorstwa w spadku
  • spółki cywilne, których jedynymi wspólnikami są osoby fizyczne
  • spółki cywilne osób fizycznych i przedsiębiorstw w spadku
  • spółki jawne, których jedynymi wspólnikami są osoby fizyczne,
  • których przychody w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyły limitu 2 mln euro,

Stawki podatku w formie ryczału różnią się w zależności od branży, zakres ten waha się pomiędzy opodatkowaniem w wysokości 2% do nawet 17%. Dokładną listę stawek opodatkowania na ryczałcie można znaleźć tutaj: https://www.biznes.gov.pl/pl/portal/00263.

 

Podsumowanie

 

Wybór odpowiedniej formy opodatkowania, jak zaprezentowaliśmy powyżej, jest kluczowy dla prowadzenia biznesu. Jeżeli firma nie generuje wysokich dochodów, a przy tym może naliczyć dodatkowe koszty, to opodatkowanie na zasadach ogólnych będzie dobrym rozwiązaniem. Jeśli natomiast tych kosztów brakuje, to zdecydowanie warto pochylić się nad formą opodatkowania, którą jest ryczałt. Co jeśli firma przekracza prób 120000 zł? W takiej sytuacji najbardziej optymalną formą opodatkowania będzie podatek liniowy. Trzeba jednak pamiętać że w polskim środowisku prawnym największy wpływ na formę opodatkowania, a także prowadzenie biznesu ma forma, w której firma będzie funkcjonować. Właśnie dlatego warto skorzystać ze wspacia profesjonalnego biura rachunkowego, które pomoże dobrać najkorzystniejsze rozwiązania, odpowiadające celom i założeniom danego biznesu.