Czym jest podatek CIT?  | INFI

Czym jest podatek CIT? 

Czym jest podatek CIT? 

lut 12, 2023 | Księgowość, Podatki, Prawo, Spólka z o.o., Urząd Skarbowy

Podatek CIT dla wielu osób, które dopiero zaczynają swoją przygodę z biznesem budzi wiele niejasności, dlatego w kolejnym wpisie na blogu postanowiliśmy przyjrzeć się mu nieco dokładniej. 

 

Czym jest podatek CIT i kogo obowiązuje?

CIT oznacza podatek dochodowy od osób prawnych (Corporate Income Tax). CIT jest odpowiednikiem dla najpopularniejszego sposobu opodatkowania, jakim jest PIT (podatek dochodowy dla osób fizycznych). Niezbędne informacje w jego zakresie można znaleźć w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992 roku.

Do płacenia podatku CIT zobowiązane są zarówno największe podmioty gospodarcze, jak i mniejsze firmy z zakresu różnych branż. Podmiotami, podlegającymi opodatkowaniu CIT są między innymi::

  • spółki z o.o.
  • spółki akcyjne, proste spółki akcyjne
  • fundacje i stowarzyszenia
  • jednostki organizacyjne, które nie mają osobowości prawnej,
  • spółki komandytowo-akcyjne, 

Pełną listę osób prawnych, które są zobligowane do płacenia podatku CIT znaleźć można tutaj: https://www.podatki.gov.pl/cit/

 

Wysokość stawki podatku dochodowego CIT

Ze względu na specyfikę przedsiębiorstw, podatek CIT dzielony jest na dwie podkategorie. Kwestią różnicującą są obejmujące je stawki, które stanowią podstawę opodatkowania. 

Wyróżnia się:

  • 9% podstawy opodatkowania – dotyczy małych podatników, gdzie wartość przychodu ze sprzedaży brutto nie przekracza w danym roku podatkowym 2 mln euro, a także osób, których zyski (inne niż kapitałowe) wynoszą nie więcej niż 2 mln euro netto; 9% CIT obejmuje również w pierwszym roku podatkowym firmy, które rozpoczęły swoją działalność. 
  • 19% podstawy opodatkowania dla pozostałych.

W celu obliczenia podatku CIT konieczne jest ustalenie podstawy opodatkowania, która rozumiana jest jako dochód osiągnięty w firmie, pomniejszony o koszty jego uzyskania. W przypadku opodatkowania podatkiem CIT istnieje także możliwość dokonania odliczeń, które pomniejszają należność podatkową. Są to tak zwane darowizny, między innymi na rzecz organizacji pożytku publicznego czy cele kultu religijnego. 

 

Podatek CIT – jakie są terminy płatności?

Dla przedsiębiorców rozliczających CIT rok podatkowy traktowany jest tak samo, jak kalendarzowy. Przy wypełnianiu umowy możliwe jest jednak określenie innego roku, korzystniejszego dla przedsiębiorcy. Początkiem roku może być więc każdy inny dzień niż 1 stycznia, a rokiem podatkowym kolejne następujące po nim 12 miesięcy. Obowiązkiem podatników jest złożenie rocznego zeznania do właściwego naczelnika urzędu skarbowego. Należy w nim poinformować o wysokości dochodu lub ewentualnej straty w danym roku podatkowym. W przypadku roku kalendarzowego umowną datą jest 31 marca. 

Przedsiębiorcy rozliczający się według CIT, których podatek należny przekroczył kwotę 1000 złotych, są zobowiązani do wpłacania tzw. zaliczek. Mogą być one uiszczane w formie uproszczonej, czyli 1/12 podatku. Formy miesięczne wpłaca się do 20. dnia każdego miesiąca. Dla małych podatników i tych, którzy rozpoczynają działalność, możliwe jest wpłacanie zaliczek kwartalnych, opłacanych do 20. dnia miesiąca następującego po upływie trzech miesięcy roku podatkowego. Wybór rodzaju płaconych zaliczek należy umieścić w zeznaniu rocznym.

Podsumowanie

Jak widać podatek CIT do odpowiednik podatku PIT, z tą różnicą, że pierwszy dotyczy osób prawnych, a drugi osób fizycznych (w tym przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą). Nie można zapominać, że CIT wiąże się z potrzebą prowadzenia pełnej księgowości, dlatego w tej kwestii niezbędna jest współpraca z biurem rachunkowym, które posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu spółek. 

W IFNI od ponad 25 lat pomagamy firmom prowadzić działalność biznesową w Polsce. Po więcej informacji zapraszamy na: https://infi.com.pl/oferta/