Co to jest Biała Lista VAT i dlaczego należy z niej korzystać? | INFI

Co to jest Biała Lista VAT i dlaczego należy z niej korzystać?

Co to jest Biała Lista VAT i dlaczego należy z niej korzystać?

sie 12, 2022 | Księgowość, Prawo, Urząd Skarbowy

Czym jest biała lista VAT? 


Biała lista VAT to wykaz podmiotów, które są zarejestrowane jako podatnicy VAT. Dotyczy to również osób niezarejestrowanych lub wykreślonych i przywróconych do rejestru. Wykaz funkcjonuje od września 2019 roku i pomaga firmom skutecznie i szybko weryfikować kontrahentów. Zastąpił dotychczas funkcjonujące listy podatników VAT: zarejestrowanych i niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT.

Warto przy tym dodać, że obecny wykaz został zaktualizowany z początkiem 2020 roku. Lista jest ogólnodostępna i darmowa – każdy może z niej skorzystać i uzyskać informacje na temat konkretnego podmiotu gospodarczego. Gdzie szukać takich informacji? Udostępniona została dedykowana zakładka na portalu podatki.gov.pl. Informacje na temat podmiotów znajdziemy także na oficjalnej stronie CEIDG. Biała lista aktualizowana jest w każdy dzień roboczy, tak aby zapewnić sprawdzającemu pewność, że numer rachunku, na który dokonuje się przelewu jest prawidłowy. 

Biała lista VAT pozwala

 • sprawdzić czy kontrahent jest czynnym podatnikiem VAT
 • dowiedzieć się dlaczego kontrahentowi odmówiono rejestracji, wykreślono go z rejestru lub przywrócono zarejestrowanie jako podatnika VAT
 • potwierdzić numer rachunku bankowego, na jaki powinna zostać dokonana zapłata za usługę.

Co zawiera biała lista VAT?

Prowadzony w formie elektronicznej, przez szefa KAS, wykaz podatników zawiera wiele informacji, na podstawie których można podejmować działania związane ze sprawdzaniem podmiotów gospodarczych. Dzięki białej liście VAT można uzyskać dane takie, jak m.in.:

 • nazwa firmy lub imię i nazwisko,
 • numer NIP, REGON, PESEL, KRS,
 • adres siedziby lub adres rejestracyjny,
 • listę osób będących uprawnionych do reprezentowania danego podmiotu,
 • datę i podstawą prawną związaną z rejestracją,
 • numery rachunków rozliczeniowych. 

Wszystkie podane informacje mają na celu przede wszystkim określać aktualny status podatników związany z opodatkowaniem VAT. 

W jaki sposób weryfikować kontrahentów za pomocą białej listy?

Dostępne są przynajmniej dwa sposoby na wykorzystanie białej listy VAT w celu weryfikacji kontrahentów. Pierwszym z nich – wymagającym większego zaangażowania technologicznego, ale zarazem znacznie usprawniającego pracę – jest wykorzystanie programów łączących się z API, które zostało udostępnione przez Ministerstwo Finansów i za pomocą którego możliwe jest połączenie się z dostępną białą listą. Drugim sposobem jest wykorzystanie wyszukiwarki na stronie MF, w której, aby uzyskać informacje na temat podatnika, należy podać jedną lub więcej informacji takich, jak np.:

 • NIP,
 • fragment nazwy,
 • REGON,
 • numer rachunku bankowego.

Biała lista VAT – konsekwencje zapłaty na rachunek bankowy spoza białej listy podatników

Należy pamiętać, że dokonując przelewu na konto płatnika VAT, należy upewnić się, że jego numer bankowy znajduje się na białej liście. Wykonanie płatności na inny rachunek prowadzi bowiem do niekorzystnych konsekwencji, za które płacący może ponieść odpowiedzialność solidarnie z podmiotem, który płatność otrzymał. Od 1 stycznia 2020 roku, jeśli korzystający z usług drugiego podmiotu zapłaci kwotę powyżej 15 tys. zł na inny rachunek, niż podany w wykazie:

 • nie będzie miał możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu tej kwoty lub części tej kwoty, która została zapłacona na rachunek inny niż podany w wykazie,
 • będzie ponosił ryzyko odpowiedzialności solidarnej ze swoim kontrahentem za zaległości podatkowe, jeśli nie zapłaci on należnego podatku VAT od transakcji.

Od konsekwencji tych można się uwolnić jeśli:

 • zawiadomi o przelewie w ciągu 7 dni od wykonania przelewu,
 • dokona płatności za pomocą split payment,
 • wykona płatność na rachunek banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej w szczególnych przypadkach. 

Podsumowując, biała lista VAT pozwala grupować wszystkie podmioty gospodarcze, które są płatnikami podatku od towarów i usług, w jednym miejscu. To znacząco usprawnia cały proces weryfikacji kontrahenta, a przy tym pozwala zyskać pewność co do partnera biznesowego. 

Link do białej listy:

https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka