Zmiany w Polskim Ładzie

Zmiany w Polskim Ładzie

sty 11, 2022 | Podatki, Prawo, PSA, ZUS

polski lad

Informacje podstawowe dot. Polskiego Ładu dla podatników prowadzących indywidualną działalność gospodarczą oraz w formie spółek osobowych (cywilnych).
Zmiany dotyczą przedsiębiorców rozliczających podatek dochodowy wg następujących form:
– podatek dochodowy progresywny wg tzw. skali 17% lub 32%,
– podatek dochodowy liniowy (19%),
– podatek dochodowy zryczałtowany.

 

W dniu 16 listopada 2021 r. Prezydent RP podpisał ustawę podatkową tzw. Polski Ład. Ustawa dotyczy zarówno osób prawnych, jak i osób fizycznych – przedsiębiorców i pracowników najemnych. Jako biuro rachunkowe musimy Państwa poinformować, że przepisy ustawy nie tylko zmieniły podstawowe zasady naliczania podatków dochodowych, ale znacznie skomplikowały i utrudniły sposób naliczania składki zdrowotnej ZUS. Uwzględniając te utrudnienia musimy zapewnić odpowiedni czas na wyliczenie podatku i składki ZUS, które obecnie są nierozłączne. Stąd nasza prośba o dostarczanie dokumentów księgowych do 5. dnia miesiąca kalendarzowego. Należy podkreślić, ze każda dostarczona po terminie faktura może skutkować zmianą wysokości składki zdrowotnej i spowodować zadłużenie w ZUS.

Poniżej skrótowo przedstawiamy podstawowe zmiany wprowadzone Polskim Ładem:

   1. Podniesienie II progu podatkowego z 85,5 tys. zł do 120 tys. zł; dotyczy to osób rozliczających się na podatku progresywnym, czyli tzw. skali podatkowej (nie dotyczy ryczałtu i podatku liniowego)
   2. Podniesienie kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł dla rozliczających się wg skali podatkowej; (nie dotyczy ryczałtu i podatku liniowego)
   3. Zlikwidowano możliwość preferencyjnego rozliczenia rodzica samotnie wychowującego dziecko, wspólne rozliczenie z małżonkiem zostało utrzymane.)
   4. Zlikwidowanie możliwości odliczania składki zdrowotnej od podatku; składka zdrowotna nie jest tez kosztem podatkowym, w związku z tym realnie wzrośnie podatek dochodowy, do tej pory większą część składki zdrowotnej odliczaliśmy od podatku, od 2022 roku nie będzie to możliwe.
   5. Wprowadzenie nowej stawki składki zdrowotnej – co miesiąc będzie składana deklaracja i obliczana składka zdrowotna (składki społeczne na ZUS i pozostałe podatki bez zmian); brak możliwości kwartalnego rozliczania składki zdrowotnej (dotyczy również spółek cywilnych i partnerskich).
    • dla rozliczających się na podatku liniowym – składka zdrowotna w wysokości 4,9% liczona od dochodu. W przypadku straty – kwota 270,90 zł miesięcznie.
    • dla rozliczających się wg skali podatkowej – składka zdrowotna w wysokości 9% liczona od dochodu. W przypadku straty – kwota 270,90 zł miesięcznie.
    • dla rozliczających się wg ryczałtu
     -stała składka zdrowotna co miesiąc w zależności od przychodów:

      

     ROCZNY PRZYCHÓD NA RYCZAŁCIE WYSOKOŚĆ SKŁADKI ZDROWOTNEJ 2022
     Przychody do 60 000 zł rocznie 324 zł/miesiąc
     Przychody od 60 000 zł do 300 000 zł rocznie 540 zł/miesiąc
     Przychody powyżej 300 000 zł rocznie 972 zł/miesiąc

     Pozostałe składki społeczne ZUS będą płacone na zasadach obowiązujących dotychczas.

   6. Wspólnicy spółek komandytowych, wspólnik 1-osobowej spółki zo.o., osoba współpracująca (np. często małżonek) – będą płacić stałą składkę zdrowotną w wysokości około 540 zł miesięcznie. Pozostałe składki społeczne ZUS będą płacone na zasadach obowiązujących dotychczas.

Uwaga: Ostateczne kwoty stałych składek zdrowotnych będą znane na koniec roku. Podane kwoty są to kwoty wg prognoz podanych przez GUS.

  1. Obniżenie stawek ryczałtu ewidencjonowanego dla niektórych przedsiębiorców (m.in. świadczących usługi medyczne 14%, dla programistów i specjalistów IT 12%, architektów i inżynierów 14%, wolne zawody-15%);
  2. Likwidacja rozliczenia podatku dochodowego na tzw. karcie podatkowej.
  3. Eliminacja obrotu gotówkowego pod rygorem utraty prawa do odliczenia kosztów
   -dla kwot powyżej 8 000 zł brutto pomiędzy przedsiębiorcami – płatności tylko przelewem bankowym, w przypadku gotówki nie ma możliwości odliczenia kosztów z takiej faktury. W ramach Polskiego Ładu zostanie zmniejszony limit płatności, powyżej którego przedsiębiorcy będą zobowiązani do dokonywania płatności za pośrednictwem rachunku płatniczego. Limit ten zostanie obniżony z 15.000 zł do 8.000 zł.

    

   • dla kwot powyżej 20 000 zł brutto pomiędzy przedsiębiorcą a konsumentem (osobą fizyczną) – płatności tylko przelewem bankowym, w przypadku gotówki przedsiębiorcą wykazuje karny przychód; konsument będzie zobowiązany do dokonywania płatności za pośrednictwem rachunku płatniczego jeżeli jednorazowa wartość transakcji z przedsiębiorcą, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekroczy 20.000 zł lub równowartość tej kwoty.
    Podsumowując-wpłaty dla przedsiębiorcy od osoby fizycznej (konsumenta) powyżej 20 000 zł tylko przelewem bankowym.
   • usługi budowlane, złom, metale itp. czyli usługi i towary wskazane w załączniku do ustawy jako tzw. „wrażliwe” będą musiały być dokonywane odpowiednio: za pośrednictwem rachunku bankowego z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności dla kwot powyżej 8 000 zł brutto (w przypadku zapłaty zwykłym przelewem nie ma możliwości odliczenia vat i zaliczenia w koszty podatkowe)
   • przelewy muszą być dokonywane na rachunek bankowy znajdujący się w wykazie podmiotów prowadzonym przez organy podatkowe tzw. „biała lista” https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka
  4. Eliminacja obrotu gotówkowego – pod rygorem kary 5000 zł – Przedsiębiorcy posiadający kasy fiskalne będą musieli zapewnić swoim klientom możliwość dokonywania płatności drogą elektroniczną, tj. za pośrednictwem terminala płatniczego, telefonu lub przelewu. Będzie to dotyczyło tylko tych przedsiębiorców, którzy mają i będą mieli obowiązek instalowania kas fiskalnych, tj. takich, których roczny przychód przekracza 20.000 zł. Obowiązek wchodzi od 1 stycznia 2022 roku,część przepisów od 1 lipca 2022 (od 1 lipca tzw. zintegrowany terminal płatniczy). W związku z powyższym proszę o kontakt z firmą obsługująca Państwa kasy fiskalne w celu sprawdzenia i dostosowania kas fiskalnych do nowych zmian. Od 1 lipca 2022 wszystkie kasy fiskalne muszą być dostosowane do nowych przepisów.
  5. Zmiana wysokości wynagrodzenia minimalnego
   • umowy o pracę – minimalne wynagrodzenie 3050 zł brutto miesięcznie
   • umowy zlecenia – 19,70 zł brutto/za godzinę

   Od 1 stycznia wzrosną obciążenia w składkach zus i na umowach zlecenia w związku z podwyższeniem stawek minimalnych wynagrodzeń.

  6. Wykup samochodu z leasingu – Odpłatne zbycie samochodu, wykorzystywanego na podstawie umowy leasingu operacyjnego, będzie generowało przychód z działalności gospodarczej. Oznacza to, że sprzedaż samochodu wykupionego z leasingu do majątku prywatnego będzie powodowała obowiązek podatkowy przez okres ww. 6 lat. Zmiany te mają wejść w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. Nowe zasady leasingu będą miały zastosowanie do rzeczy nabytych dopiero po 31 grudnia 2021 r. Oznacza to, że przedsiębiorca, który wykupi auto z leasingu do majątku prywatnego najpóźniej do dnia 31 grudnia, a następnie sprzeda je po sześciu miesiącach – uniknie konieczności zapłaty podatku.
  7. Najem prywatny lokalu mieszkalnego:
   • brak możliwości rozliczania się na skali od 01 stycznia 2023 roku;
   • brak możliwości zaliczenia w koszty podatkowe amortyzacji lokali mieszkalnych – od 1 stycznia 2023 roku;
   • od 1 stycznia 2023 roku najem prywatny lokali mieszkalnych lub innych rzeczy będzie możliwy tylko na ryczałcie 8,5% do przychodów do 100 tys. rocznie lub 12,5% przy przychodach powyżej 100 tys. rocznie (nie będzie możliwości wyboru skali ani innej formy opodatkowania).
   • Przedsiębiorcy osiągający dochód z działalności w zakresie najmu dalej będą mogli wybrać opodatkowanie między skalą podatkową, podatkiem liniowym i ryczałtem. Jednak podatnikom tym ma zostać odebrana możliwość zaliczania do kosztów uzyskania przychodów, wartości odpisów amortyzacyjnych od budynków i lokali mieszkalnych.
  8. Oprócz powyższych zmian wprowadzono szereg innych zmian podatkowych i kadrowych o mniejszej skali oddziaływania. Ze względu na obszerność tematu ujęliśmy powyżej te zmiany, które bezpośrednio uderzą w większość osób prowadzących działalność gospodarczą.