Jak uniknąć płacenia składek ZUS w firmie | INFI

Jak uniknąć płacenia składek ZUS w firmie

Jak uniknąć płacenia składek ZUS w firmie

kw. 19, 2021 | Firma bez zus, Podatki, Prawo, Prosta spółka akcyjna, PSA, Spólka z o.o., Startup

Jak uniknąć płacenia składek ZUS w firmie

Wielu młodych, pomysłowych Polaków, marzących o założeniu startupu, boi się prowadzenia firmy ze względu na wysokie składki ubezpieczenia społecznego. Wiemy, jak legalne prowadzić biznes i nie płacić ZUS.
Na początku działalności gospodarczej liczy się każdy grosz. Niestety tabela składek na stronie www.zus.pl może przyprawić o zawrót głowy.
Jeśli nie jesteś uprawniony do ulg i opłacasz składki na ubezpieczenia społeczne od podstawy nie niższej niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego suma składek do zapłaty jeśli nie korzystasz z dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego wynosi 1 354,64 zł.
Jeśli opłacasz składki na ubezpieczenia społeczne od preferencyjnej podstawy nie niższej niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia Suma składek do zapłaty jeśli nie korzystasz z dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego wynosi 590,03 zł.
Ulga na start zwalnia Cię tylko ze składek na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, wypadkowe i chorobowe). Możesz zrezygnować z tej ulgi – wówczas opłacasz składki od podstawy nie niższej niż 30% minimalnego wynagrodzenia.
Składkę na ubezpieczenie zdrowotne w 2020 r. opłacasz w wysokości 362,34 zł. Podstawą jej wyliczenia jest kwota 4 026,01 zł.
Jeśli korzystasz z ulgi „mały ZUS” podstawa wymiaru, a więc i wysokość składek na ubezpieczenia społeczne, jest uzależniona od wysokości przeciętnego miesięcznego przychodu z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym.
Zapomnijmy się o składkach. Okazuje się, że jeśli spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością tworzą przynajmniej dwie osoby, żadna z nich nie płaci ZUS.
Spółka z. o.o. wcale nie jest trudna w prowadzeniu. Ponieważ oszczędzamy prawie 1400 zł na składce, stać nas na wynajęcie usług kancelarii podatkowo-prawniczej, który zajmie się prowadzeniem księgowości (w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest to pełna rachunkowość), rozliczaniem podatku CIT (spółka jest osobą prawną) i prowadzeniem ewidencji kosztów, które pozwolą zminimalizować podatek PIT. Być może brzmi to skomplikowanie, ale naprawdę spółka z o.o. jest idealnym sposobem na uniknięciem uciążliwego oskładkowania.
Oczywiście nikt nie twierdzi, że okładanie pieniędzy na kontach ZUS jest nieopłacalne. Ale jeśli będziemy odkładać kwotę 1000 zł na koncie, uzbieramy konkretną kwotę na emeryturę. Pieniądze te można reinwestować, dzięki czemu nie zapłacimy CIT.
Pomysłów na uelastycznienie finansów spółki jest wiele. By z nich korzystać, zapraszamy do naszej kancelarii. W jednym miejscu znajdziesz prawnika, doradcę podatkowego i księgową.