Spółka zoo sposobem na firmę bez ZUS | INFI

Spółka zoo sposobem na firmę bez ZUS

Spółka zoo sposobem na firmę bez ZUS

mar 17, 2021 | Firma bez zus, PSA, ZUS

Spółka zoo sposobem na firmę bez ZUS

Najdotkliwszym „podatkiem” polskich przedsiębiorców jest składka ubezpieczeniowa odprowadzana co miesiąc do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W 2020 roku składki wynoszą:

  • 1 431,48 zł (pełna stawka łącznie z dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym),
  • 609,14 zł (składka na ubezpieczenia społeczne od preferencyjnej podstawy nie niższej niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia),
  • 362,34 zł („ulga na start”),
  • „mały ZUS” (składka uzależniona od wysokości przeciętnego miesięcznego przychodu z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym. Podstawa wymiaru tych składek nie może być niższa niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia i nie wyższa niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego).

(źródło: https://www.zus.pl/baza-wiedzy/skladki-wskazniki-odsetki/skladki/wysokosc-skladek-na-ubezpieczenia-spoleczne)

Skomplikowane i przede wszystkim uderzające po kieszeni.

Firma bez rejestracji w CEIDG i składek ZUS

Jeśli osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą wykreśli się z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i przejdzie na formę organizacyjną jaką jest spółka, również musi płacić ZUS. Mało tego. Osoba taka nie może skorzystać z preferencyjnych zasad naliczania składki. Ustawodawca przewidział (i chyba słusznie), że część obywateli skorzystałaby z furtki działalności bez ZUS. Jest jednak małe „ale”.

Co dwóch, to nie jeden

Sięgnijmy do Ustawy o z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. 1998 Nr 137 poz. 887). Art. 8. punkt 6. podpunkt 4 stanowi, że osobą prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą (czyli osobą podlegającą ubezpieczeniu ZUS) jest wspólnik jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wspólnicy spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej. Jeśli spółka z o.o. ma więcej niż jednego wspólnika, żaden z nich nie prowadzi działalności, a więc nie ma konieczności rejestrowania wspólników spółki w ZUS.

Kto może być naszym wspólnikiem w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością?

Odpowiedź jest prosta. Każdy. Żona, mąż, córka, brat, sąsiad, kolega z pracy. Jeśli będzie dwóch udziałowców, nie będzie ZUS-u. Pamiętajmy, że jeśli jeden ze wspólników będzie miał dużo mniej udziałów (1%), Zakład Ubezpieczeń Społecznych może uznać, że wspólnik z nieproporcjonalnie dużym procentem udziałów prowadzi jednak pozarolniczą działalność gospodarczą.

Prezes zarządu spółki na etacie w innej firmie

Jeśli prowadzimy jednoosobową spółkę z o.o. (samodzielnie ją reprezentujemy, powołujemy jej zgromadzenia) i jesteśmy zatrudnieni na etacie w innej firmie, nie płacimy składki emerytalnej, rentowej i wypadkowej. Płacimy natomiast składkę zdrowotną. Składka na ubezpieczenie zdrowotne w 2020 roku wynosi 362,34 zł.

Kiedy założyć spółkę z o.o. z co najmniej dwoma wspólnikami?

Jeśli przez cały miesiąc zarabiamy głównie na opłaty ZUS, warto się zastanowić nad założeniem (np. wraz z żoną) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Innym przypadkiem jest kończący się 24-miesieczny okres preferencyjnego oskładkowania, gdy prowadzimy działalność gospodarczą. Jest jeszcze trzeci, psychologiczny powód. Dobrze wygląda „z o.o.” przy nazwie firmy i tytuł prezesa na wizytówce.