Zakładanie spółki z o.o. – tradycyjnie czy przez Internet? | INFI

Zakładanie spółki z o.o. – tradycyjnie czy przez Internet?

Zakładanie spółki z o.o. – tradycyjnie czy przez Internet?

mar 1, 2021 | Prosta spółka akcyjna, PSA, Spólka z o.o., ZUS

Zakładanie spółki z o.o. – tradycyjnie czy przez Internet?

Nigdy jeszcze tak łatwo nie zakładało się spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, jak dziś. Nigdy jeszcze tak wiele osób fizycznych nie zmieniało formy organizacyjnej swojego biznesu, wykreślając się z Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej i zakładając spółkę z o.o. Dzięki spółce z ograniczoną odpowiedzialnością nie trzeba płacić składki ZUS. CIT (podatek dochody od osób prawnych) wynosi tylko 9%.

Jak założyć spółkę z o.o.?

Metody są dwie. Znana do tej pory metoda związana z wizytą w Sądzie Gospodarczym oraz e-KRS. Warto usiąść z prawnikiem i spróbować przewidzieć wszystkie scenariusze rozwoju naszego biznesu. Nie zawsze uproszczona forma (brak umowy w formie aktu notarialnego) jest najlepsza. Rejestrując spółkę w e-KRS wkład może mieć tylko charakter pieniężny. Tradycyjna rejestracja pozwala wspólnikom wnieść tzw. aport.

Spółka z o.o. – jak założyć i czy jest to trudne?

Jeśli zdecydowaliśmy się skorzystać z wszystkich zalet, które daje spółka z. o.o., musimy zgromadzić kapitał, minimum 5 000 zł (art. 154 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych).
Następnie trzeba udać się do notariusza. Prawnik daje nam gwarancję, że artykuły umowy są zgodne z prawem. Sprawdzi to również sędzia w czasie procedury rejestracyjnej.
Jeśli sami zakładamy spółkę, zamiast umowy spółki sporządzamy akt założycielski.
Umowa spółki i akt założycielski obowiązkowo zawierają:

  • firmę (nazwę) i siedzibę spółki,
  • przedmiot działalności spółki,
  • wysokość kapitału zakładowego,
  • informację, czy wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział,
  • liczbę i wartość nominalną udziałów należących do każdego wspólnika,
  • czas trwania spółki, jeśli jest oznaczony.

Z umową stawiamy się przy okienku w Krajowym Rejestrze Sądowym. Opłacamy wniosek o rejestrację. Do wniosku dołączamy wniosek o nadanie numeru NIP przez Urząd Skarbowy oraz REGON przez Urząd Statystyczny.
Urząd skarbowy trzeba będzie powiadomić o numerze rachunku bankowego i o umowie podpisanej z biurem rachunkowym, które poprowadzi nasze księgi, chyba że zdecydujemy się robić to sami.

S24 – jak zarejestrować spółkę z o.o.?

Jak założyć spółkę metodą on-line?
Na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości trzeba znaleźć zakładkę S24 (Rejestracja spółki). Konto zakłada każdy ze wspólników oddzielnie.
Skąd system wie, że my to my? Autoryzujemy się albo podpisem elektronicznym, albo za pomocą profilu ePUAP.
Za wpis do KRS płacimy 250 zł, a za ogłoszenie pierwszego wpisu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) 100 zł.
W ciągu 7 dni od zarejestrowania spółki zarząd spółki musi złożyć w sądzie oświadczenie wspólników o wniesieniu wkładów, chyba że oświadczenie złożyliśmy razem z wnioskiem o zarejestrowanie spółki. Opłata sądowa za oświadczenie o pokrycie kapitału wynosi 40 zł.
W ciągu 14 dni trzeba zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych (0,5% kapitału zakładowego). Od podatku PCC odliczamy koszt wpisu do KRS i ogłoszenia w MSiG.
Kolejna ważna sprawa. W ciągu 21 dni od wpisania spółki do Krajowego Rejestru Sądowego, informujemy urząd skarbowy m.in. o numerach rachunków bankowych (NIP-8).
Nie zapomnijmy o zarejestrowaniu spółki jako podatnika VAT przynajmniej 7 dni przez pierwszą transakcją.

Spółka z o.o. online

Procedura rejestracji internetowej spółki ma co najmniej jedną zaletę i jedną wadę. Formularz jest sztywny i zabezpiecza wspólników przed szkodliwymi zapisami. Wadą jest właśnie „sztywność” tej formy rejestracji. Adwokat pomoże sporządzić projekt umowy odpowiadający indywidualnym planom wspólników (lub założyciela, jeśli sami zakładamy spółkę z o.o.). Przecież po to zakładamy spółkę, aby z czasem stała się ogromnym przedsiębiorstwem. Niech umowa spółki służy nam na długie lata i zapewni bezpieczeństwo udziałowcom.