Rodo

Rozporządzenie  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (UE)   2016/679   z   dnia  27  kwietnia    2016  r.    w   sprawie   ochrony   osób   fizycznych   w  związku  z przetwarzaniem danych osobowych zacznie obowiązywać od 25 maja 2018 r. Nowe przepisy wprowadzają szereg obowiązków, nowe rodzaje odpowiedzialności i dotkliwe  sankcje finansowe. Przepisy te będą dotyczyć praktycznie wszystkich przedsiębiorców, którzy będą mieli kontakt z danymi osobowymi swoich klientów bądź pracowników.

Zadaniem przedsiębiorcy, jako administratora danych osobowych, będzie nie tylko zapewnienie bezpieczeństwa posiadanych danych osobowych, ale także raportowanie naruszeń do organu nadzoru w ciągu 72 godzin od wykrycia naruszenia mogącego skutkować zagrożeniem praw i swobód osób, których dane zostały naruszone.

 
Za nieprzestrzeganie postanowień RODO przedsiębiorca, jako przetwarzający dane    będzie    ponosił    bezpośrednią    odpowiedzialność.   Tak   więc   każdy przedsiębiorca,  który  przetwarza  dane  osobowe,  musi  się  liczyć  z   nowymi zasadami i obowiązkami i powinien dobrze przygotować się do wdrożenia RODO ze  względu  na  grożące  kary  w  wysokości  do   20  milionów  euro lub do 4% wartości  rocznego  światowego  obrotu  przedsiębiorstwa.  Oczywiście   jest   to maksymalny  wymiar   kary,  niemniej jednak należy się liczyć z ich dotkliwością finansową. 

Dla      prawidłowego     opracowania      systemu     RODO      obowiązującego  w    przedsiębiorstwie     niezbędna    jest    odpowiednia    wiedza    prawnicza  i informatyczna. Spółka nasza dysponuje zarówno kadrą radców prawnych specjalizujących się  w tych zagadnieniach, jak i doświadczonych informatyków.  

Cena opracowania RODO uzależniona jest od ilości danych osobowych oraz miejsc przetwarzania danych. Szczegółowych informacji na ten temat udzielamy na podstawie zapytania mailowego kierowanego na adres  biuro@infi.com.pl  lub telefonicznie  pod numerem 56 658 71 55.