Doradztwo IT

Audyty systemów informatycznych

Plany strategiczne w obszarze informatyki powinny być tworzone w celu wsparcia organizacji w realizacji długo- i krótkoterminowych celów, jakie są postawione przed jednostką. Każdy element planu powinien być związany 
z konkretnym celem organizacji. Celami mogą być poprawa jakości obsługi (np. poprzez skrócenie czasu realizacji procesów) dla „klientów" wewnętrznych lub zewnętrznych, zaoferowanie dodatkowych kanałów komunikacyjnych pomiędzy jednostką a obywatelami itd. 
Plan w obszarze informatyki nie powinien zawierać celów oderwanych od rzeczywistych potrzeb w zakresie działania administracji, tj. celów informatyzacji dla informatyzacji, skoncentrowanych na rozwiązaniach technicznych. Strategia IT powinna być elementem szerszych działań w innych obszarach, takich jak księgowość, kadry, obsługa obywateli itp. 
Zmiany w organizacji - organizacja podlega ciągłym zmianom, przy czym istotna jest rola audytu informatycznego.

Przygotowanie analiz wdrożeniowych

Wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania jest przedsięwzięciem bardzo złożonym. Stanowi największą inwestycję informatyczną w przedsiębiorstwie w przekroju kosztów, stopnia złożoności oraz czasu wdrożenia.

Celem analizy jest lepsze przygotowanie firmy do wdrożenia systemu - a w konsekwencji, zwiększenie prawdopodobieństwa sukcesu wdrożenia.

Przedsiębiorstwa informatyczne, wdrażając system ERP często nie posiadają wystarczających kompetencji w celu prawidłowego przeprowadzenia projektu w zakresie modułów księgowych.

Nasza firma nie tylko przeprowadza analizy wdrożeniowe, szczególnie na obszarze związanym z zagadnieniami księgowymi, ale również pomaga w budowaniu nowej polityki rachunkowości.

Automatyzacja procesów księgowych

Celem usługi jest poprawienie integracji procesów finansowych z celem firmy, w szczególności w aspekcie zarządzania gotówką, kontroli wewnętrznej, zarządzania majątkiem obrotowym, finansowania spółki, planowania finansowego i controllingu, współpracy z dostawcami i odbiorcami, a także codziennej obsługi pracowników innych działów firmy. Dodatkowo efektem może być obniżenie kosztów działalności służb finansowo - księgowych poprzez poprawienie ich organizacji, outsourcing i centralizację działań w ramach grupy kapitałowej.

Wprowadzanie rachunkowości zarządczej w systemach informatycznych

 

Podstawowym zadaniem wprowadzenia rachunkowości zarządczej w systemach informatycznych jest systematyczne dostarczanie kierownictwu informacji ułatwiających podejmowanie optymalnych decyzji dotyczących działania firmy w określonych warunkach. Ma ona charakter rachunkowości wewnętrznej tzn. ze jest ona w znacznym stopniu zindywidualizowana i dostosowana do potrzeb konkretnego przedsiębiorstwa. Informacje dostarczane przez rachunkowość zarządczą służą bezpośrednio odbiorcy, który je wykorzystuje w celu:

  • wyjaśnienia wątpliwości np. co do sposobu działania,
  • wyborze tych zadań, na którychprzedsiębiorstwopowinno skupić uwagę,
  • rozwiązywania problemu, czyli znalezienia najlepszego z możliwych, sposobu wykonania zadania,
  • wycena produktów, czyli wprowadzenie procesów umożliwiających rozliczenie produkcji ewidencyjne i rzeczywiste,
  • kontrola kosztów, modyfikacja procesów księgowych w celu wprowadzenia podzielnika kosztów na poszczególne miejsca powstawania kosztów
  • kontroli zarówno przebiegu poszczególnychprocesów, jak i realizacjiplanówi budżetu.

Wartość informacji zależy od tego, jaki będzie miała wpływ na podjęte decyzje i jakie rezultaty uzyska przedsiębiorstwo z ich realizacji.

Głównym celem rachunkowości zarządczej jest wspomaganie procesu podejmowania decyzji w przedsiębiorstwie. Ogólnie należy stwierdzić, iż rachunkowość zarządcza spełnia ważne funkcje w procesie decyzyjnym.