Pozyskiwanie funduszy unijnych

Dla naszych klientów pozyskujemy fundusze europejskie wspierające inwestycję. Już wkrótce fundusze unijne będą dostępne w perspektywie 2014-2020. Zapraszamy do kontaktu już teraz!

Przedsiębiorstwa będą mogły korzystać w zasadzie z funduszy wszystkich programów na nową perspektywę, zarówno jako bezpośredni beneficjenci wsparcia oraz jako wykonawcy zadań związanych z realizacją dotowanych z Unii przedsięwzięć - podkreśliła wiceminister infrastruktury i rozwoju Iwona Wendel podczas gliwickiej konferencji na temat finansowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w kolejnym okresie programowania.

Wsparcie dla firm pochodzić będzie z trzech głównych źródeł - Programu Inteligentny Rozwój (PO IR), Polska Wschodnia (PO PW) oraz programów regionalnych. - Komisja Europejska, w rozporządzeniach unijnych na lata 2014-2020 wskazała w jedenastu tzw. celach tematycznych obszary, na które będzie można przeznaczyć fundusze unijne. Na dwa z nich, skierowane bezpośrednio do firm i dotyczące ich inwestycji w badania i innowacje oraz podnoszenie konkurencyjności, przewidziano w ramach wspomnianych programów prawie 16 mld euro - poinformowała wiceszefowa resortu.

Głównym celem PO IR jest znaczące pobudzenie innowacyjności gospodarki, w szczególności wzmocnienie współpracy przedsiębiorstw z jednostkami naukowymi w celu komercjalizacji wyników ich prac. Program Polska Wschodnia skupi się na działaniach mających największy potencjał do przełamywania barier rozwojowych makroregionu oraz tworzenia podstaw do przyspieszenia tempa rozwoju gospodarczego. - Działania w zakresie podnoszenia konkurencyjności MŚP będą realizowane w większości na poziomie regionalnym ze względu na lepsze dopasowanie pomocy do potrzeb rozwojowych przedsiębiorstw, wynikających z inteligentnej specjalizacji oraz regionalnych potencjałów - zaznaczyła wiceminister Wendel. Jednocześnie dodała, że w perspektywie 2014-2020 planowane jest szersze wykorzystanie instrumentów zwrotnych przy finansowaniu inwestycji.

Firmy będą mogły również skorzystać z funduszy unijnych Programu Polska Cyfrowa - przedsiębiorstwa telekomunikacyjne na budowę, rozbudowę lub przebudowę sieci dostępowych do szybkiego internetu oraz dla firm chcących realizować projekty e-administracji we współpracy z samorządami i administracją rządową. Natomiast z Programu Wiedza Edukacja Rozwój będą mogły starać się o środki m.in. na podwyższanie kompetencji swoich kadr, a z Infrastruktury i Środowiska na projekty związane z gospodarką odpadami, gospodarką wodną, efektywnością energetyczna oraz odnawialnymi źródłami energii.

Źródło informacji: Portal Funduszy Europejskich