Misja gospodarcza do Chicago

W terminie od 14 do 18 października 2014 nasza firma była uczestnikiem misji gospodarczej branży IT w Chicago, organizowanej przez Województwo Kujawsko-Pomorskie w ramach projektu pn. "Promocja gospodarki Województwa Kujawsko-Pomorskiego m.in. poprzez zagraniczne misje gospodarcze" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, Osi priorytetowej 5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Działania 5.5 Promocja i rozwój markowych produktów.

Udział w Misji miał na celu pozyskanie nowych kontaktów i kontraktów na rynku amerykańskim, poprzez udział w licznych spotkaniach networkingowych i warsztatach III Polish-American Business Workshop.

Misja została dofinansowana w 85% przez UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz w 15% przez Województwo Kujawsko-Pomorskie).