Dofinansowanie PO IG 8.2

,,Fundusze Europejskie - dla rozwoju innowacyjnej gospodarki"

4 stycznia 2013 roku podpisaliśmy umowę z Toruńską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. o dofinansowanie na wsparcie wdrożenia elektronicznego biznesu typu B2B 8. osi priorytetowej w ramach działania 8.2 dla projektu pt. ,, Wdrożenie systemu B2B Partner w Księgowości do zautomatyzowanej wymiany danych podczas finansowo - księgowej obsługi firm partnerów INFI CONSULTING". Projekt został zrealizowany w całości 30 kwietnia 2014 roku.

Projekt polegał na stworzeniu i uruchomieniu platformy B2B - Partner w Księgowości, składającej się z trzech aplikacji, pozwalającej na wymianę dokumentów związanych z obsługą finansowo-księgową firm Partnerów (faktury elektroniczne, operacje kasowo-bankowe, rejestry VAT i inne dokumenty) i rozliczaniu się z nimi.

Innowacją projektu jest zastosowanie standardu wymiany dokumentów w formie EDI XML, który jest otwartym standardem i zbudowane zostały nieistniejące dotąd powiązania komunikacyjne między systemami informatycznymi Wnioskodawcy i Partnerów.

Aplikacje umożliwiają wymianę dokumentów z partnerami w standardzie EDI XML i zintegrują system Insert GT Wnioskodawcy z platformą.

Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 297 605,00 zł.

Po spełnieniu warunków wynikających z umowy oraz rozporządzenia Instytucja Wdrażająca/ Instytucja Pośrednicząca II stopnia udzieliła nam dofinansowania na realizację projektu w kwocie 205 533,50 zł (85% dofinansowania pochodzi ze środków europejskich, a pozostałe 15% jest dotacja celową).

 

„Inwestujemy w waszą przyszłość"