Doradztwo podatkowe

Jesteśmy jednym z niewielu biur rachunkowych, w których wszystkie rozliczenia podatkowe są monitorowane na bieżąco przez doradcę podatkowego. Jest to bardzo istotne ze względu na liczne zmiany przepisów podatkowych, a wraz z nimi obostrzenia i sankcje karne. Szczególną uwagę należy zwrócić na rozliczenia podatku VAT, gdyż błędne rozliczenie może spowodować surowe sankcje karne, które wyniosą od 20% do 100% wysokości zobowiązania podatkowego. Tak więc rozliczanie podatku VAT jest obarczone czynnikiem poważnego ryzyka.

Usługi doradztwa prawno-podatkowego są realizowane przez radców prawnych, doradców podatkowych oraz praktyków mających doświadczenie w sprawach gospodarczych, a także sporach z fiskusem i ZUS-em. Obejmują one również takie sprawy jak:

  • reprezentacja Klienta przed sądem w sprawach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą,
  • reprezentacja Klienta w sporach z urzędami skarbowymi i ZUS-em,
  • zawiązanie, przekształcenie lub likwidacja spółek prawa handlowego oraz osobowych,
  • konsultacje prawno-podatkowe,
  • opiniowanie w sprawach podatkowych.

Dla naszych stałych klientów ustne konsultacje prawno-podatkowe są bezpłatne.